ΥΓΙΕΙΝΗ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

To Puma ELI παραδίδεται έτοιμο για την τοποθέτηση της συσκευής υγιεινής. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης και είναι πιστοποιημένος από τη DVGW.

Το σύστημα σπρέι αντιαναρρόφησης A.C.A., παρέχεται ως στάνταρ σε όλα τα δυναμικά εργαλεία, αποτρέπει την εισροή τυχόν ξένων ουσιών κατά τη διάρκεια της διακοπής χρήσης του εργαλείου και αποτρέπει την διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ των ασθενών.

Download